Winkelmandje:
Laden...
Intence Opleidingen
Workshops
Boeken
info & voorwaarden
                                                                         Afbeelding invoegen
 
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Margo Riphagen (docent Intence opleidingen) en deelnemers aan een opleiding van Intence opleidingen of aan de deelnemers van een workshop. Dus niet voor de boeken of het Chakrapad.

Informatie:
De scholingsdeelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de scholing. Dit gebeurd middels actuele informatie op de website en via de e-mail en /of telefonisch.
 
 
Inschrijving:
Inschrijving voor scholingsdeelname geschied via de webshop. Bij aanmelding betaal je 300 of 350 euro voor de opleiding. Vlak voor aanvang krijg je een factuur voor het resterende bedrag.  Voor de workshop betaal je het gehele bedrag. Indien je wilt kun je een annuleringsverzekering afsluiten.
 
 Deelneming geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hier mee akkoord.
 
Annulering:
Annulering is alleen mogelijk als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. Annuleren moet een geldige reden hebben, bijvoorbeeld ziekte van jou of een familielid waar je voor moet zorgen. Veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld een nieuwe baan waarbij je geen vrij mag nemen op de cursusdag.
Ook als je door ziekte niet naar de  opleiding kunt komen krijg je alleen geld terug als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. Je krijgt dan het geld van de niet gevolgde  opleidingsuren/dagen terug.
 
Annuleringsverzekering
Via de webshop kun je een annuleringsverzekering afsluiten. Je besteld dan eerst je opleiding en vervolgens voeg je nog een annuleringsverzekering toe. Een annuleringsverzekering is 50 euro.
 
 
De scholingsaanbieder behoudt zich het recht voor een opleiding of workshop te annuleren, wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen. De scholingsnemer heeft bij annulering recht op teruggave van de reeds betaalde deelnamekosten.
 
Overmacht of ziekte:
Indien de scholingsdeelnemer, wegens zwaarwegende gebeurtenissen of wegens ziekte of overmacht aan één of meerdere scholingsbijeenkomsten niet kan deelnemen dan dient hij/zij dit aan de scholingsaanbieder door te geven. In overeenstemming wordt bekeken wanneer, of op welke wijze de gemiste scholingsbijeenkomst kan worden ingehaald.
Ook de scholingsaanbieder kan door ziekte geveild zijn. De les wordt dan geannuleerd en gezamenlijk wordt gekeken wanneer de les dan plaats vindt.
 
Certificering:
Bij een workshop krijg je na afloop van de gevolgde workshop een certificaat.
Bij een opleiding krijg je een certificaat als je 7 van de 8 opleidingsmidagen hebt gevolgd. Mis je twee of meer opleidingsdagen dan kan er in overleg gekeken worden hoe die dagen ingehaald worden.
 
Aansprakelijkheid
De scholingsaanbieder heeft een schadeverzekering. Mocht er toch onverhoopt iets voorvallen. Dan wordt er in overeenstemming gehandeld met wat er onder de schadeverzekering valt. Uiteraard heeft de scholingsdeelnemer zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om op gepaste wijze met het materiaal en het lesaanbod om te gaan.
Vertrouwelijkheid
Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden. We werken in een veilige omgeving en om dat veilig te houden hebben we allen in inspanningsverplichting.
 
 Lesmateriaal:
Het lesmateriaal mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Al het scholingsmateriaal blijft eigendom van Intence opleidingen. Dit gaat over de inhoud van de reader, maar ook aanvullende werkbladen en afbeeldingen. Deze informatie mag dus niet aan derden worden verstrekt.
 
Video en geluidsopnames:
Het maken van video en geluidsopnames is alleen toegestaan als alle deelnemers daar mee instemmen.
 
Respectvolle omgang
Van scholingsaanbieders, opleiders en scholingsdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van niet respectvolle benadering kan de scholingsdeelnemer hierop worden aangesproken. Indien hierop geen verandering optreed kan de scholingsdeelnemer de toegang tot de scholing worden ontzegt. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Intence Opleidingen.
 
Privacy Verklaring
Bij Intence opleidingen worden alleen jouw naam adres, telefoonnummer en e-mail geregistreerd. Dit gebeurd in een beveiligde omgeving.
 
Dit bovenstaande is allemaal erg formeel en wettelijk verplicht. Eigenlijk helemaal niet mijn stijl. Wat ik je vooral wil verzekeren is dat ik er alles aan zal doen om je vertrouwen waardig te zijn. En dat ik de grootst mogelijke zorg in acht zal nemen. Ik hoop dat ik je hiermee voldoende te heb geïnformeerd en op een vruchtbare samenwerking.
 
Margo Riphagen
 
Afbeelding invoegen